Introduktionskurs

En introduktionsutbildning är till för både handledare och elev för att få övningsköra privat.
Under utbildningen får du information om bland annat vad du som handledare har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov) och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Vi diskuterar också på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

Kursen är giltig i fem år. Om du som handledare redan har gått kursen under de senaste fem åren behöver du inte gå om kursen. Du måste däremot gå in på Transportstyrelsen för att ansöka om ett handldarskap för din nya elev.
Eleven ansöker om ett körkortstillstånd på Transportststyrelsen.
– Kursen startar 16:30 och slutar ca 20:15 inkl raster. Vi bjuder på fika!
OBS! ta med giltig legitimation/Pass eller körkort. (Om eleven inte har något giltigt leg ber vi er kontakta oss i förväg. I sådant fall kan målsman till eleven följa med och intyga).
– Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen (man får övningsköra med personbil när man fyllt 16 år)
– När utbildningen är genomförd rapporterar vi in ditt Intyg elektroniskt.
– Kursen hålls på svenska.
Några funderingar?
Kontakta oss för mer information eller gå in på www.transportstyrelsen.se där du också kan hitta mycket info om kursen och
körkortstillstånd/handledarskap.

Boka / Köp här